O  čem jsou naše lekce a na co se zaměříme

Meditací rozumíme zklidnění a vědomé řízení neustálého nekontrolovaného toku myšlenek, celkové uklidnění organismu, a také vědomé vnímání dechu. Při meditaci se osvobozujeme od nepříjemných, neustále kolem nás vířících myšlenek, od stresu starostí a vracíme se zpět do centra vlastního bytí, k žití v přítomnosti. Zbavujeme se negativních emocía myšlenek, pročišťujeme svou mysl, což vede k obnově svěžesti celého organismu.

Proč se věnovat meditaci

Naše přítomná doba je stále hektičtější, telefony a počítače nám nedovolí ani chvilku oddychu, jsme neustále zapojeni ve stále se zrychlujícím proudu života a zapomínáme
se zklidnit, zapomínáme sami na sebe a na to, co je nejdůležitější. To také vede ke stále častějším poruchám soustředění, duševním problémům a nemocem.

Jak meditace probíhá

Řízená meditace, relaxace a dechové cvičení vám pomůže uvolnit se a zklidnit mysl. Meditace probíhá za vedení terapeuta a je doprovázena tichou, uklidňující hudbou.

Posilující dechová cvičení

Stejně jako je tomu s myšlenkami, v běžném životě rovněž nevěnujeme dostatečnou pozornost dýchání. Ve správném dýchání se přitom skrývá velký potenciál. Zvýšený přívod kyslíku do organismu přináší celou řadu příznivých zdravotních účinků. Proto se při našich lekcích zaměřujeme i na správné dýchání – využíváme Wim Hofovu metodu, která může posílit účinky meditace.

Ideální počet lekcí

Stejně jako při cvičení těla je i při cvičení mysli důležitá pravidelnost. Jedině tak lze docílit trvalejších výsledků a celkového zlepšení stavu klienta. Proto jsme
připravili poukázku na 1, 3, 5 nebo 10 lekcí meditace, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu.

Lekce meditace - Masáže Husova

Kdo jsem

Jmenuji se Michal a kromě masírování a cvičení pro tělo se zabývám i cvičením pro duši, tedy meditací. Budu rád, když zkusíte meditovat se mnou!

Kontakt

Michal Hořenovský - masér

Kupte poukázku na 1 až 10 lekcí meditace:

0

Your Cart